Det här är JIB

Tjänster, Miljö och Kvalité

JIB-EL

Tjänster

  • Fastighetsanpassning för kraft och belysning.
  • Datainstallationer – certifierade installatörer för AMP och Nexars.
  • Värmepumpar – installation.
  • Energiutredningar och besparing.
  • Vi hjälper dig spara upp till 70% energi med hjälp av ny styrning och belysning.
  • Vi kan leverera med avprovningsprotokoll.

Miljö &
Kvalité

  • Högsta kreditvärdighet sen 2006 (AAA)
  • Miljödiplomerad sen 15 år – första diplomerade elinstallatören i Mölndals stad!
  • Innehavare av två 3-års miljödiplom.
  • Vi arbetar kvalitetsmässigt efter ISO med kvalitetssäkringsdokument från QIM.